Usnesení 1. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. května 2008

11. 5. 2016

Usnesení 1. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. května 2008 v rámci jednání VII. sjezdu, na kterém byli zvoleni noví místopředsedové Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy.

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

I. Schvaluje 

 1. Jednací řád ÚV KSČM
 2. Strukturu centra (předsedu a 6 místopředsedů) po VII. sjezdu KSČM

II. Volí

 1. Předsedu PK KSČM v PS Parlamentu ČR Pavla Kováčika a zástupce poslanců KSČM v Evropském parlamentu Miloslava Ransdorfa za členy Ústředního výboru KSČM
 2. Místopředsedy ÚV KSČM
 • místopředsedu pro řízení stranické práce Leo Luzara
 • místopředsedu pro odborné zázemí Jiřího Dolejše
 • místopředsedkyni pro komunální politiku a občanský sektor Janu Bystřickou
 • místopředsedu pro zahraniční politiku a evropskou integraci Jiřího Maštálku
 • místopředsedkyni pro mediální politiku a přípravu voleb Věru Žežulkovou
 • místopředsedu pro ekonomiku Čeňka Milotu

    3.   Členy Výkonného výboru ÚV KSČM

 • předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa
 • místopředsedu ÚV KSČM pro řízení stranické práce Leo Luzara
 • místopředsedu ÚV KSČM pro odborné zázemí Jiřího Dolejše
 • místopředsedkyni ÚV KSČM pro komunální politiku a občanský sektor Janu Bystřickou
 • místopředsedu ÚV KSČM pro zahraniční politiku a evropskou integraci Jiřího Maštálku
 • místopředsedkyni ÚV KSČM pro mediální politiku a přípravu voleb Věru Žežulkovou
 • místopředsedu ÚV KSČM pro ekonomiku Čeňka Milotu
 • předsedu klubu KSČM PS PČR Pavla Kováčika
 • zástupce poslanců KSČM v EP Miloslava Ransdorfa
 • Viktora Pázlera, Praha
 • Václava Melšu, Středočeský kraj
 • Petra Braného, Jihočeský kraj
 • Václava Vébra, Plzeňský kraj
 • Václava Černého, Karlovarský kraj
 • Pavla Vodseďálka, Ústecký kraj
 • Danu Lysákovou, Liberecký kraj
 • Milana Špáse, Královéhradecký kraj
 • Josefa Odehnala, Pardubický kraj
 • Milana Bičíka, kraj Vysočina
 • Zdeňka Zimolu, Jihomoravský kraj
 • Alexandra Černého, Olomoucký kraj
 • …………………. Moravskoslezský kraj
 • Jiřího Vargu, Zlínský kraj

III. Stanovuje

 Termín 2. zasedání ÚV KSČM na 28. 6. 2008 s programem:

 1. Aktuální úkoly strany po VII. sjezdu KSČM
 2. Návrh organizačního řádu KSČM
 3. Harmonogram projednávání, a realizace priorit jednotlivých částí obsahového dokumentu VII. sjezdu KSČM „Zaměření politiky a hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany“
 4. Harmonogram postupu a úkolů pro pokračování prací na materiálu „Socialismus pro 21. století“ v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany
 5. Postup realizace rezolucí, prohlášení a výzev přijatých VII. sjezdem KSČM
 6. Návrhy „Statutů Hospodářské rady ÚV KSČM a Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM
 7. Volbu Hospodářské rady ÚV KSČM a Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM
 8. Kádrové návrhy na vedoucí oddělení, sekretariátů a tiskového mluvčího ÚV KSČM
 9. Vyhodnocení diskuse na VII. sjezdu KSČM
 10. Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 19. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 19. a 1. zasedání ÚV KSČM
 11. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2008
 12. Zásady práce s dopisy a připomínkami členů KSČM, sympatizantů, voličů strany a občanské veřejnosti
Autor: 
ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM