Anketa

Souhlasíte se stále častěji skloňovaným výrokem: "Zlatí komunisti?"
40%
Naprosto ano   40%
28%
Nevím   28%
32%
Nikoliv   32%

Anketa

Jak byste volili v případě referenda o vystoupení z EU?

Kontakt

 

mapka

 

 

 

Kuštova 228

269 01 Rakovník

tel.: +420 313 512 209

e-mail: ov.rakovnik@kscm.cz        web:  http://rakovnik.kscm.cz/

 

Jsme tu pro Vás:  

Po  -  Pá         9  -  11

Út  -  Čt        12  -  15

 

Předseda OV: 

Dr. Vlastimil Hornof

 

 

Dne 9.1.2016 proběhla Okresní konference, na které bylo zvoleno nové složení výkonných orgánů
Okresní organizace KSČM
autor: Dr. Vlastimil Hornof
zdroj: OV KSČM Ra.

Komunistická strana Čech a Moravy působí na naší politické scéně dvacet let. Vznikla v r. 1990 transformací z Komunistické strany Československa. Komunisté ve vnitrostranickém referendu rozhodli o zachování svého názvu, neboť nepovažují za možné měnit zásadně svoji identitu. Podstata komunistického hnutí je trvalá, přesahuje hranice minulosti i přítomnosti. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící v souladu s Ústavou a zákony ČR. Programovým cílem KSČM je socialismus – demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena