Anketa

Souhlasíte se stále častěji skloňovaným výrokem: "Zlatí komunisti?"
40%
Naprosto ano   40%
27%
Nevím   27%
33%
Nikoliv   33%

Anketa

Ohrožuje podle Vás stále se zvyšující kamionová doprava bezpečnost na silnicích?

Kontakt

 

mapka

 

 

 

Kuštova 228

269 01 Rakovník

tel.: +420 313 512 209

e-mail: ov.rakovnik@kscm.cz        web:  http://rakovnik.kscm.cz/

 

Jsme tu pro Vás:  

Po  -  Pá         9  -  11

Út  -  Čt        12  -  15

 

Předseda OV: 

Dr. Vlastimil Hornof

 

 

Zhodnocení
jednání Okresní konference KSČM, která se konala 9.ledna 2016.
Pohřeb PhDr. Miloslava Ransdorfa

OV KSČM Rakovník vypravuje na pohřeb autobus s odjezdem v 9.30 hod. z autobusového nádraží v Rakovníku, stanoviště č. 23.

Zájemce o účast, prosíme o nahlášení účasti na OV KSČM, nebo na tel. +420 725 646 022. Děkujeme.

Zemřel Miloslav Ransdorf
Dne 22.1.2016 ve věku nedožitých 63 let náhle zemřel Miloslav Ransdorf. Čest jeho památce.
Dne 9.1.2016 proběhla Okresní konference, na které bylo zvoleno nové složení výkonných orgánů
Naše spotřebitelské ceny - srovnání s EU
Jestli se občan o něco zajímá, tak jsou to především dvě záležitosti: jakou má mzdu (důchod) a jaké jsou ceny zboží a služeb, které on a jeho rodina k životu potřebuje. Souvislost mezi nimi v delším časovém období samozřejmě existuje, ale to nemusí platit pro krátkodobé změny. Ale protože žijeme v otevřeném světě, jsme svědky častých výjezdů za nákupy do sousedních zemí. Ani nikomu nemusíte radit – už o tom, jaké jsou kde ceny toho nebo onoho, mnohé slyšeli a nakonec se o tom i sami přesvědčili. Neboť už je to tak, že hladina cen téhož zboží není v různých zemích zdaleka stejná. To jsou zkušenosti všedních dnů. A tak mnozí z nás poznávají poměry na trhu zejména v sousedních zemích a srovnávají s tím, jak je to u nás: u toho jsme na tom lépe, ale u jiného nikoli.
Úpadek skromnosti ve společnosti

V měsíci dubnu bylo uskutečněno sociologické šetření společnosti CVVM, které se týkalo uspořádání společnosti a sociální soudržnosti v České republice. Výzkum zjišťoval následující věci: současné společenské uspořádání, hodnocení charakteristik naší současné společnosti, míru závisti a solidarity a co by si měly děti osvojit za hodnoty. Z výzkumu vyšlo mnoho zajímavých dat. Pojďme si výsledky výzkumu rozebrat podrobněji.

Zpráva z rakovnické radnice

Jak jsme avizovali dříve, nebylo vedení města spokojeno s cenami služeb v některých oblastech. Firmám, které s námi spolupracují, proto byly dány výpovědi ze smluv s tím, že jsme předpokládali nutnost přesoutěžení. Musím konstatovat, že všichni dotčení dodavatelé reagovali na tento podnět pozitivně a sami nám nabídli úpravy ceníku služeb. Ve všech případech jsme velmi pečlivě zvažovali, zda nabídnuté ceny jsou srovnatelné s cenami na trhu a na misku vah jsme přikládali i skutečnost, že při změně cen dohodou ušetříme náklady na veřejné soutěže a na úspory dosáhneme podstatně dříve (výpovědní lhůty např. u údržby osvětlení a svozu komunálního odpadu běžely až do konce roku 2015, u údržby městské zeleně dokonce do 31.12. roku 2016).

 

Rád bych vás nyní seznámil  s výsledky naší snahy.

 

Pozvání na  pietní akt - Lidice

k 73. výročí VYHLAZENÍ OBCE LIDICE

 

sobota 13. června 2015  od 10 hodin

 

 

Doporučujeme celodenní program !

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena